دانستنی لوگو و آرم

شهریور ۲۴, ۱۳۹۷

اهداف افراد حقیقی و حقوقی از طراحی لوگو

اهداف افراد حقیقی و حقوقی از طراحی لوگو موضوع این مطلب کوتاه است که پس از مدتی وقفه منتشر شده است.
خرداد ۱۳, ۱۳۹۷

نکاتی که باید قبل و بعد از طراحی مجدد لوگو رعایت کنید

بسیاری از موارد ممکن است پیش بیایید که شما تصمیم بگیرید لوگوی سازمانی خود را تغییر دهید و از اول طراحی کنید.
اسفند ۲۶, ۱۳۹۶

اصول طراحی اوراق اداری یا ست اداری

به مجموعه سربرگ ، کارت ویزیت و پاکت نامه یک شرکت در اصطلاح تبلیغات ، اوراق اداری گفته می شود. وسایل دیگری از قبیل کاغذ یادداشت […]
اسفند ۱۶, ۱۳۹۶

اهمیت رنگ در طراحی لوگو

رنگها یکی از عناصر اصلی در زندگی افراد هستند. چه زندگی شخصی افراد چه در مسائل و امور مربوط به تجارت و کسب و کار ، […]
اسفند ۲, ۱۳۹۶

آمیختگی ویژگی ها، ترکیب صورت ها در طراحی لوگو و طراحی آرم شرکت ها

آمیختگی ویژگی ها، ترکیب صورت ها در طراحی لوگو و طراحی آرم شرکت ها موضوعی است که در این نوشتار نویسنده به آن می پردازد .
بهمن ۲۷, ۱۳۹۶

طراحی لوگو در ارتباط پذیری با موضوع

طراحی لوگو در ارتباط پذیری با موضوع ، موضوعی است که نویسنده در این مقاله به آن می پردازد .
بهمن ۱۸, ۱۳۹۶

ویژگی های مؤثر در موفقیت طراحی لوگو

ویژگی های مؤثر در موفقیت طراحی لوگو موضوعی است که نویسنده در این مقاله به آن می پردازد.
بهمن ۱۵, ۱۳۹۶

آیکن در طراحی لوگو و طراحی آرم و برند

آیکن در طراحی لوگو و طراحی آرم و برند موضوعی است که نویسنده در این مقاله به آن می پردازد.
بهمن ۳, ۱۳۹۶

طراحی انواع لوگو تایپ ها

طراحی انواع لوگو تایپ ها به دو بخش لوگو تایپ و مونوگرام ها تقسیم می شود، مقاله ای که پیش رو دارید در خصوص طراحی انواع […]
دی ۲۸, ۱۳۹۶

رسانه های انتشار لوگو

رسانه های انتشار لوگو و شکل و انواع طراحی لوگو موضوع است که در این نوشتار به آن می پردازیم .