حساسیت های قابل توجه در طراحی لوگو ، نشانه و یا آرم
شهریور ۸, ۱۳۹۶
عمر لوگو
شهریور ۳۰, ۱۳۹۶

لوگو های نوشتاری در طراحی لوگو یا طراحی آرم

لوگو های نوشتاری logo type به منزله نوشته ای است که در یک نشان تجاری یا لوگو طراحی گردد.

بدین ترتیب که علاوه بر نشان، یک نام نیز به زبان انگلیسی یا فارسی در طراحی لوگو لحاظ گردد. انواع طراحی لوگوهای نوشتاری عبارتند از:

صاحبان سرمایه برای معرفی محصول خود نامی را بر می گزینند و به آن ها بهاء می دهند این نام ممکن است در ارتباط مستقیم با محصول بوده و یا سمبلی از نوع خدمات یا محصول تولید شده هم باشد ، همچنین ممکن است نامی مرتبط با هویت سفارش دهنده باشد و فقط به عنوان برچسبی هویتی و یا کیفی برای ارزش بخشیدن به محصول مورد استفاده قرار گیرد و در نهایت ممکن است نامی ساختگی و یا ترکیبی از چند نام باشد که به دلیل خاص بودن انتخاب گردد

نام انتخاب شده به هر صورت که باشد به معنای کیفیت و ارزش مصحول است ، نامی که در برابر دیگر رقبا و محصولات مشابه چون حربه ای قدرتمند جلوه می کند ، و در طول سالیان بوسیله مخاطبان دیده و شناخته می شود و قدرت کالا را تثبیت می کند

  • طراحی لوگو تایپ ترکیبی و یک فرم نماید گونه ساده

علاوه بر نام محصول ، خدمات و یا سازمانی که عنصر اصلی طراحی این نوع لوگو تایپ هاست . در زمینه ی طرح شکل ساده ای مثل دایره یا یک کمان به عنوان کمک کننده قرار می گیرد که در تلفیق با نام فقط جنبه تاکیدی دارد ،گرچه گاهی رابطه بصری بین نام و پس زمینه آنقدر قوی است که نشان دادن پس زمینه به تنهایی تداعی کننده نام است و نیازی به نوشته ندارد

  • طراحی لوگو تایپ با استفاده از حروف اول ، خلاصه سازی و ترکیب دو یا چند نام با یکدیگر

گاهی شرکت ها به ناچار و یا از روی عمد نام و یا ترکیبی از چند نام طولانی را برای خود انتخاب می کنند این اسامی یا به کاری که شرکت انجام می دهد اشاره دارند و یا ترکیبی از نام شرکاء هستند. در این صورت طراحی آرم وبه سرانجام رساندن چین نام طولانی کاری پیچیده و پردردسر است . طراحان در اینگونه موارد به این فکر می افتند که از حروف اول این چند نام در قالب یک نشانه نوشته موفق استفاده کنند ، کاری که معمولا با رغبت انجام می دهند و با خلاقیت و مهارت حرفه ایی از آن نتایج درخشان می گیرند .

بعضی از این لوگو تایپ ها ممکن است در نوع خلاقیت و ایده بسیار موفق عمل کنند اما در دفعات نخست از نظر مخاطبین به دلیل ناخوانایی به راحتی درک نمی شوند و احتیاجبه زمانی طوانی تر برای یه خاطر سپردن پیدا می کنند . همچنین ممکن است نتیجه حاصل از ترکیب چند اسم حاصلی خوشایند نداشته باشد و یا در یک فرهنگ بیگانه معنی خوبی پیدا نکنند پس در این گونه موارد ، باید بنا بر نوع استفاده و کاربرد لوگو تایپ به زبان های دیگر ، احتیاج به دقتی مضاعف در انتخاب حروف و ترکیب آن ها با یکدیگر داشت

در ای دست از لوگو تایپ ها لوگو تایپ و لوگو ساین در کنار یکدیگر می آیند و یا به صورت متعادل با یکدیگر عمل می کنند به نحوی که در مورد لوگو تایپ های معروف جدا کردن این دو از یکدیگر غیر ممکن به نظر می رسد و حتی در صورت جدا شدن بار بصری هر یک به قدری قدرتمند است که بدون وجود دیگری کامل دیده و درک می شوند ، از معروف ترین این لوگو ها لوگو استاندارد ایران ، لوگو فارسی پپسی، لوگو تایپ کداک را می توان نام برد

دیدگاه ها بسته شده است