دانستنی لوگو و آرم

بهمن ۳, ۱۳۹۶

طراحی انواع لوگو تایپ ها

طراحی انواع لوگو تایپ ها به دو بخش لوگو تایپ و مونوگرام ها تقسیم می شود، مقاله ای که پیش رو دارید در خصوص طراحی انواع […]
دی ۲۸, ۱۳۹۶

رسانه های انتشار لوگو

رسانه های انتشار لوگو و شکل و انواع طراحی لوگو موضوع است که در این نوشتار به آن می پردازیم .
دی ۲۱, ۱۳۹۶

منحصر به فرد بودن هر طراحی لوگو در ارتباطات تصویری

منحصر به فرد بودن هر طراحی لوگو در ارتباطات تصویری موضوعی است که در مقالات طراحی لوگو و طراحی آرم سایت لوگو برتر به آن پرداخته […]
دی ۱۸, ۱۳۹۶

نشر و گسترش طراحی لوگو ها در ارتباطات تصویری

نشر و گسترش طراحی لوگو ها در ارتباطات تصویری موضوعی است که در این نوشتار نویسنده به آن می پردازد ، طراحی لوگو در گرافیک و […]
دی ۱۵, ۱۳۹۶

رویکردهای مختلف طراحان گرافیک در طراحی لوگو

رویکردهای مختلف طراحان گرافیک در طراحی لوگو  موضوعی است که در این نوشتار نویسنده به آن می پردازد .
دی ۹, ۱۳۹۶

صورت و معنا زیر ذره بین سمیولوژیست ها ( قسمت دوم )

صورت و معنا زیر ذره بین سمیولوژیست ها ( قسمت دوم ) موضوعی است که در ادامه مقاله قبلی سایت طراحان برتر من فائزه نجدی سمیعی […]
دی ۷, ۱۳۹۶

صورت و معنا زیر ذره بین سمیولوژیست ها

صورت و معنا زیر ذره بین سمیولوژیست ها موضوعی است که در این مقاله به آن می پردازیم.
دی ۵, ۱۳۹۶

«مادیت» و «ذهنیت» در طراحی لوگو و زبان از نظر سوسور و پیرس

«مادیت» و «ذهنیت» در طراحی لوگو و زبان براساس نظریه سمیولوژیست ها موضوعی است که در این مقاله سایت طراحان برتر به آن می پردازیم .
دی ۲, ۱۳۹۶

برخی تمایزات خاص در طراحی لوگو از نظر سمیولیوژیست ها

برخی تمایزات خاص در طراحی لوگو از نظر سمیولیوژیست ها موضوع اصلی این نوشتار است ، در دهه های اخیر برخی از سمیولوژیست ها تمایز دیگری […]
آذر ۲۹, ۱۳۹۶

بررسی سميولوژی طراحی لوگو و یا طراحی آرم از نظر پیرس ( قسمت دوم )

بررسی سميولوژی طراحی لوگو و یا طراحی آرم از نظر پیرس ( قسمت دوم )موضوعی است که در ادامه مقاله قبلی در خدمت شما خوانندگان گرامی […]