سلام دنیا!
دی ۲۷, ۱۳۹۵
حساسیت های قابل توجه در طراحی لوگو ، نشانه و یا آرم
شهریور ۸, ۱۳۹۶

تاریخچه ی هنری طراحی لوگو ، نشانه یا آرم در جهان

تاریخچه ی هنری طراحی لوگو ، نشانه یا طراحی آرم در جهان موضوعی است که نویسنده در این مقاله به آن می پردازد.

نخستین طراحی لوگو ها و یا نشانه ها، نشانه های تصویری کشف شده بر دیوار های غارهای باستانی گویاتر از هر زبانی پرده از داستان زندگی مردم پنجاه هزار سال پیش برداشتند و آثار تصویری که امروز به آن آرم یا نشانه و یا همان لوگو می گویند آثار بجامانده از تمدن های باستانی چون تمدن سرخ پوستان ، مصر و یونان باستان ، انسان امروزی را به کشف دنیای ذهنی مردم آن دوران با استفاده از نظام تصویری رهنمون شدند

مطالعه تارخچه ی اجتماعی و تاریخچه ی هنری طراحی لوگو ، نشانه یا طراحی آرم در جهان به استناد آثار هنری بجا مانده از تمامی دوران زندگی بشر نشان می دهد، کاردکرد پیام رسانی تصاویر با پیشرفت حوزه های تمدنی به کمک زبان و اختراع خط نه تنها ضعیف نشد بلکه جایگاه ویژه ایی در ثبت وقایع تاریخی یافته است ، خطر هیروگلیف نه تنها وقایع زمان خود را بازگو می کند بلکه به کمک زبان تصویری خاصش فرهنگ و سلیقه دوران را به مخاطبان خود می شناساند .

همگام با رشد نظام تمدنی ، الفبای تصویری و نمادها، یعنی طراحی لوگو ، نشانه یا طراحی آرم که برای رساندن مفاهیم استفاده شدند جای خود را به نظام انتزاعی و آوایی دادند و امروزه نظام نوشتار هر آن چیزی را که می بایست انتقال یابد به صورتی قراردادی توصیف می کند .

گر چه امروزه با وجود خط و زبان نوشتاری ( حروف قراردادی انتزاعی ) بزرگترین حلقه ی بی واسطه ارتباطات انسانی برقرار شده است و نیازی به اشکال پیچیده ی قبلی احساس نمی شود ، قدرت ارتباطی ذاتی  تاثیرگذار تصویر همچنان باقی مانده است و طراحان گرافیک برای طراحی لوگو ، طراحی آرم و یا نشانه برای شرکت ها و سازمان ها هم از نوشتار و هم از علامت ها و نشانه ها استفاده می کنند .

دیدگاه ها بسته شده است