تاریخچه ی هنری طراحی لوگو ، نشانه یا آرم در جهان
شهریور ۸, ۱۳۹۶
لوگو های نوشتاری در طراحی لوگو یا طراحی آرم
شهریور ۳۰, ۱۳۹۶

حساسیت های قابل توجه در طراحی لوگو ، نشانه و یا آرم

حساسیت های قابل توجه در طراحی لوگو ، نشانه و یا آرم موضوعی است که نویسنده در این مقاله به آن می پردازد .

با وجود اینکه بسیاری از نشانه های طراحی شده امروزی توسط طراحان گرافیک با توجه  به مفاهیم صنعت مورد نظر همگام و قابل فهم و درک هستند . افراد انگشت شماری را می توان یافت که از عدم رابطه تاریخچه ای بین تصویر لوگو و یا طراحی آرم شرکت و نشانه سازمان خود  و جایگاه کنونی سازمان مطلع باشندlogo23232 copy

برای مثال ، طراحی نشان تجاری و یا لوگو صلیب شکسته (چلیپا) هویتی باستانی دارد ، اما قرن ها بعد به حزب وگروه خاصی منسوب شد و مفهوم اصلی خود را از دست داد ، شخصی به نام لودویک مولر ه دانمارکی نیز می باشد ، معتقد است که آریایی ها این علامت را که نماد خورشید است ، حتی قبل از پراکندگی تاریخی شان به کار می برده اند و دلیل گسترش همگانی آن در کشور هایی که اقوام هند و اروپایی اقامت گزیده اند ، همین است . پس خاستگاه اولیه آنبه آریایی بر می گردد .

طی بررسی های تاریخی مشخص می شود که کیش مهر یا مهر پرستی خود از ایران به سرزمین های اروپایی و آسیایی خاوری این سمبل تصویری را همراه با مهراب ها و دیگر نشانه های مهر پرستان پراکنده کرده است که نمایش حرکت سمبلیک خورشید درآسمان می باشد بعضی از نشانه های یا لوگو ساین ها به آسانی در یک کشور و یا فرهنگ ، ارزشمند و مرسوم و مفهوم هستند ، اما ضرورتا در مکان دیگر از همان اعتبار برخوردار نخواهند بود. نشان و یا لوگو ساین ستاره شش پر ، علی الرغم نام برده شدن آن در متون مقدس و کاربرد تزئینی در ظروف و نقوش تزئینی معماری دوره اسلامی امروزه به عنوان نشانه و سمبل حکومتی غاصب شناخته می شود.

بعضی علامت ها و لوگوها محلی هستند برگه ی رای آری (به رنگ سبز) به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران به گونه ای ساده طراحی شده بود اما تا کنون به عنوان نماد خاص پاسخ مردم به یک همه پرسی با تجلی میزان رای مردم است شناخته می شود . این سمبل گرچه در محدوده جغرافیایی خود شناخته شده است اما معرف مفهوم انتخابات در سطح جهانی را پوشش دهد ، جاییکه استفاده از زبان بصری پیکتو گرام می تواند انتخاب خوبی برای ای منظور باشد

طراحی یک لوگو موفق ، پویا و تاثیرگذار رابطه ای عمیق ، عاطفی و احساسی با مخاطبین خود برقرار می کند. برای رسیدن یک معنا، گاه نیاز از جملات زیادی نوشته شوند تا عملکرد مشابه چند لحظه ای دیدن لوگو را داشته باشد.

شدن تاثیر این علامت های ساده و فوق العاده به قدری است که طراحی لوگو و نشانه و طراحی آرم را به عنوان اصلی ترین و کلیدی ترین عنصر ارتباطی در بیان بی واسطه ماهیت و عملکرد موضوع مورد نظر بشناساند، چه این موضوع یک سازمان باشد و چه یک نهاد دولتی یا کارخانه ی تولیدی و حتی یک حرکت سیاسی همانند شرکت در انتخابات.

دیدگاه ها بسته شده است