رویکردهای مختلف طراحان گرافیک در طراحی لوگو
دی ۱۵, ۱۳۹۶
منحصر به فرد بودن هر طراحی لوگو در ارتباطات تصویری
دی ۲۱, ۱۳۹۶

نشر و گسترش طراحی لوگو ها در ارتباطات تصویری

نشر و گسترش طراحی لوگو ها در ارتباطات تصویری موضوعی است که در این نوشتار نویسنده به آن می پردازد ، طراحی لوگو در گرافیک و ارتباط تصویری نسبت به لوگو های دیگر با شتاب بیشتری گسترش می یابند و به سرعت مورد شناسایی جامعهٔ مخاطب یا مصرف کنندهٔ خود قرار می گیرند.

زیرا انتشار آنها در زمانی کوتاه و در سطحی بسیار وسیع انجام می شود. بنابراین نشر و گسترش نشانه ها در ارتباطات تصویری بسیار مهم و تاثیر گذار در فروش و مارکتینگ هر سازمان می باشد . هر رسانهٔ قابل تصوری برای این نشر انبوه به کار گرفته می شود . مهمتر اینکه انتشار نشانه ای که نمایندهٔ سازمان و محصولش است ، به صورتی مستمر و مداوم انجام می شود و تا هر زمانی که سازمان ، خدمات یا محصولش وجود داشته باشند انتشار آن نیز ادامه دارد . تعداد یا تیراژ نشر و گسترش نشانه ها در ارتباطات تصویری معمولا از شمارگان روزانهٔ یک نشریه به مراتب بیشتر است . این لوگو ها از لحاظ قابلیت شناسایی ، آموخته شدن، پذیرش عمومی و سرعت انتقال می توانند نیرو و توانی استثنایی داشته باشند .

عوامل متعددی باعث قدرتمند کردن آنهاست مثل طراحی لوگو و طراحی آرم به صورت هنرمندانهٔ ، استفاده از فن آوری های تبلیغات ، اطلاع رسانی ، فنون بازاریابی بدو امر دو عامل است که مثل دو بال نیرومند این لوگو ها را از نخستین روز طراحی لوگو همراهی می کند . این دو عامل بنیادی ، انتشار وسیع و همراه بودن نام آن ها است . اگر یکی از این دو عامل را از معروف ترین یا هنرمندانه ترین نشانه طراحی شده بگیریم در زمانی نسبتا کوتاه در اذهان به طور کلی فراموش می شود و یا معنای خود را از دست می دهد. در کنار این دو عامل ،دو عامل دیگر نیز وجود دارد که در دراز مدت در موفقیت یا عدم موفقیت یک طراحی لوگو دخالت دارند .multimedia copy

دو عامل از ارادهٔ طراح گرافیک خارج است و به کیفیت طراحی او ارتباط پیدا نمی کند . اول سن یا قدمت یک نام و لوگو است . هرچه سالیان عمر استفاده از یک طراحی لوگو و طراحی آرم بیشتر شود ، امکان جلب توجه ، آشنایی و اطمینان مخاطبین یا بهتر است بگوییم مصرف کنندگان نسبت به آن بیشتر می شود  و دوم آنکه یک طراحی لوگو هر قدر هم متاسب و بدیع طراحی شده باشد فقط می تواند در حدود میزان رضایت مصرف کنندگان و کیفیت محصول ، خدمات و سازمانش موفق شود . برای مثال اگر بوی نوعی صابون معمولی ، یا نامناسب باشد علیرغم آنکه بهترین طراحی لوگو  را با خود حمل کند ، خاطرهٔ نشانه ای آن نیز در اذهان برای مدتی محدود باقی می ماند و گاه طی زمان کوتاهی از دور گردش محصولات و خدمات خارج می شود و بر این اساس طراحی لوگو یک محصول خوب ، می تواند طی سالیان سال همراه با توسعهٔ سازمان خود ، شهرت روز افزون بیابد و طبعاً موجبات شهرت طراحش را نیز فراهم کند .

از این رو با فراهم آمدن شرایط مناسب ، مخاطب یا مصرف کننده در جایی که حتی محصول یا خدمات مورد نظرش کمیاب یا دور از دسترسی هم باشد ، برای یافتن طراحی لوگو مورد نظرش سعی بسیار می کند . در این صورت لوگو عامل گسترش دامنهٔ تولید و توزیع محصول می شود . زیرا مصرف کنندهٔ محصول در حقیقت و در تحلیلی نهایی مصرف کنندهٔ لوگو خواهد شد ، زیرا لوگو را پیش از هر چیز دیگری می بیند و در دراز مدت به خاطر آن به سمت آن محصول یا خدمات می رود . در اینجا حضور طراحی لوگو و طراحی آرم شرکت های مناسب و خاصی بر روی هر چیز که باشد ، برای مخاطب مطلوب و خواستنی خواهد شد .

ایده آل سازمان ها برای رسیدن به پدیدهٔ نسبتا جدیدی تحت عنوان « برند » نیز با طراحی لوگو ویا طراحی آرم و نام شروع می شود که بررسی آن خود نیاز به سر فصلی جداگانه دارد . طراحی آرم به یک اسم اشاره می کند و به موازات و یا همراه با آن همیشه نام آن را کامل می کند . لوگو به دلیل دیدنی بودنش در زمانی کوتاه می تواند به تنهایی به جای اسم نیز کار کند و البته همچنان یادآور همان نام باشد . آن نام و لوگو و شاید لوگو ساین به تنهایی به نوبهٔ خود تداعی کنندهٔ یک محصولی یا مجموعه ای از محصولات ، یادآور نام یک سازمان ، شرکت ، انجمن یا نهاد تجاری ، خدماتی یا فرهنگی ، اعم از محلی ، ملی یا بین المللی باشد . نشانه هایی هم هستند که به صورتی انتزاعی و نمادین وابستگی و تعهد یک گروه اجتماعی را به یک اعتقاد یا باور نمایش می دهند که این گروه از طراحی لوگو ها نیز در این جا کمتر مد نظر است . نام سازمان معمولاً بیان کنندهٔ صورت تشکیلاتی ، اداری یا موقعیت جغرافیایی آن نیست ، بلکه یادآور کیفیتی از محصول ، کالا ، یا خدمات یا تعهد فرهنگی آن است .

به عبارتی دیگر طراحی لوگو به محصول یا خدمات یا مجموعه ای از محصولات و خدمات و خصوصیات با نامی معین اشاره می کند . نام آن سازمان یا محصولات را باید با زبان و خط معینی خواند ، ولی دریافت و فهم لوگو سازمان نیاز به خواندن و نوشتن ندارد زیرا از زبان تصویر در آن استفاده می شود و صرفاً دیدن آن یادآور موضوع است . از این روست که نشانه را می توان مستقل از اسم نیز دریافت کرد . همراهی نام با لوگو ساین ، در عرصهٔ ارتباطات تصویری چه به صورت نوشتاری و یا شفاهی دارای اهمیت زیادی است . حتی در شرایط خاصی امروز که سر چشمهٔ آن در موضوع هایی نظیر فرهنگ بومی یا جهانی ، اقتصاد ، رقابت و نیز اطلاع رسانی است ، گاه یادآوری نام به وسیلهٔ لوگو کافی به نظر نمی رسد از این رو درج و افزودن خلاصه ای از رسالت سازمانی به کمک ادبیات یا شعار کلامی به تاثیرگذاری نشانه کمک می کند .

در این صورت ما همراه با نشانه نام و شعار سازمانی را نیز مشاهده می کنیم که به اتفاق موجب تقویت و کارایی بیشتر لوگو می شوند . ولی سرانجام و در نهایت نمایندگی مجموعهٔ نام و شعار به عهدهٔ طراحی آرم است. این گونه شعار ها معمولا مضامینی از این قبیل دارند : « هرچه ( این لوگو ها ) است همتا ندارد»، « ( این نام و لوگو ساین ) ایست که می شناسید و به آن اطمینان دارید »، « ( این لوگو) به سلامت خانواده می اندیشد »، « ( این لوگو ) برای زندگی بهتر »، « یا ( این لوگو ) شادی آغاز می شود” و غیره … البته بسیاری از این شعارها مبالغه آمیزند و ارزش گذاری بر محتوای آنها در مقاله نشر و گسترش طراحی لوگو ها در ارتباطات تصویری مورد نظر نیست ، ولی توجه به آنها ، فایدهٔ ادبیات نوشتاری و گفتاری را در کنار نشانه به ما یادآوری می کند . گاهی طراح ، فقط با توجه به معنی نام ، طراحی لوگو و طراحی آرم شرکت ها را انجام می دهد ، گاه خصوصیات بصری الفبا و نوشتاری نام به طراحی لوگو ساین شکل می دهد ، گاه طراحی لوگو ، تصویری است که نام در مجاورت آن باید خوانده شود ، و گاه آمیزه ای از همهٔ اینها منجر به طراحی لوگو و طراحی آرم می شود.

ولی در هر صورت بودن مختصری ادبیات هر چند کوتاه ، به لوگو نیرو و توان بیشتری می دهد . لوگو پس از انتخاب نهایی با انتشار وسیع در انواع رسانه های ممکن ، در دسترسی سفارش دهنده و در معرض دید مردم در طیف های مختلف اجتماعی قرار می گیرد . انتخاب شیوه های انتشار و به کارگیری رسانه ها برای گسترش طراحی لوگو ، که آن هم به خواست سفارش دهنده است از سوی دیگر متخصصین ارتباط تصویری و روابط عمومی صورت می گیرد که در بعضی از موارد یک طراح گرافیک هم در میان آنها هست . بنابراین دستکم پنج عامل در موفقیت یا عدم موفقیت یک نشانه تعیین کننده هستند: طراحی لوگو ، نام ، کیفیت محصول یا خدمات، وسعت نشر، مدت زمان حضور یا طولی عمر .

اگر نشانه برای گروه اجتماعی مورد نظر قابل تشخیصی یا شناسایی نباشد ، کارش را درست انجام نخواهد داد . مسئولیت بخش مهمی از این موضوع بر عهدهٔ طراح گرافیک است و به درک مناسب وی از موضوع و تسلطش بر کار گرافیک و سلیقه اش مربوط است . بخش دیگر آن مربوط به مسئولین روابط عمومی سازمان و استفادهٔ مناسب آنها از رسانه ها برای نشر طراحی لوگو و ابزار فرهنگسازی در زمینه ای است که در حیطهٔ کار آنهاست . باید در نظر داشت که گروه اجتماعی مخاطب طراحی لوگو را نباید به صورت یک گروه فرهنگی دید ، زیرا در اینجا انواع گروه های مصرف کنندگان مورد خطاب هستند و گروه مصرف کنندگان دربرگیرندهٔ گروه های فرهنگی متنوعی بسیار وسیع تر از گروه های فرهنگی محلی ، قومی ، ملی ، شهرنشین ، روستایی، فرهیخته یا باسواد و کم سواد هستند. برای مثال فکر کنید نشانهٔ یک بانک یا نوعی خوراکی، وسیلهٔ برقی، خودرو یا یک وسیلهٔ حمل ونقل عمومی و … کدام قشر یا گروه فرهنگی خاص یا ملیتی را باید هدف قرار دهد؟ طرح، بهتر است مخاطب را که طیفی به مراتب وسیع تر و فراتر از گروه های فرهنگی خاصی است، در نظر بگیرد.

همانطور که می دانید سری جدید مقالات سایت لوگو برتر به تحلیل و بررسی دیدگاه ها در طراحی لوگو و طراحی آرم شرکت ها یا همان لوگو شناسی پرداخته است ، پس با ما در سایت لوگو برتر برای مطالعه موارد ذکر شده همراه باشید

دیدگاه ها بسته شده است