آموزش طراحی لوگو ساین با استفاده از فرم های انتزاعی
آبان ۱, ۱۳۹۶
نکات کلیدی در انتخاب رنگ در طراحی لوگو به عنوان عامل تاکید کننده
آبان ۱۴, ۱۳۹۶

طراحی لوگوی اسم یا “تایپوگرام “

لوگوها تصاویری هستند که ویژگیهای فرد یا افرادی که مالکیت چیزی را به عهده دارند نشان می دهد.

این هویت تصویری و دیداری هم می تواند به شکل نوشتاری و هم اشکال باشد. علاوه بر اینها ، تصویر لوگو می تواند ترکیب شکل و نوشتار نیز باشد. به لوگوهایی که با اشکال طراحی می شوند “لوگوی تصویری” و به لوگوهایی که به شکل نوشتاری هستند “تایپوگرام” گفته می شود.

لوگوی اسم یا همان تایپوگرامها از حروف نام صاحب آن آرم یا برند طراحی می شود. فرد یا شرکتی که کار طراحی لوگوی اسم را بر عهده می گیرد باید قبل از شروع کار از هدفهایی که فرد با طراحی این لوگو دنبال می کند آشنا باشد تا بتواند طرح مناسبتر و کارآمدتری را تهیه کند. طراحی لوگوی اسم در ایران به دو شکل انجام می شود:تایپوگرام - لوگو اسم

یک) طراحی با حروف فارسی

در این نوع از طراحی لوگو فارسی ، از حروف فارسی برای نوشتن و طراحی کردن لوگوی اسم استفاده می شود.

دو) طراحی با حروف انگلیسی

در این طرحها ، اسم فرد را با حروف انگلیسی طراحی می کنند.

از هر کدام از انواع طراحی ها که استفاده کنید ، باید با شیوه طراحی آن آشنا باشید. به عنوان مثال ، نامی که با حروف فارسی طراحی می شود اصول و روشهای خود را دارد و نامهایی که با حروف انگلیسی تایپ می شوند نیز باید با اصول خودشان طراحی شود. بنابراین ، طراحان باید آشنایی کافی و کاملی از روشها و نحوه طراحی با حروف را داشته باشند. در طراحی لوگوی اسم ، از اسم و نوشتاری که طراحی می شود قصد داریم یک معنی و مفهومی را در ذهن مخاطبان تداعی کنیم ، پس بهتر است از حروف در جای مناسب خودشان استفاده شود. در این طراحی ، در مجموع سعی بر آن است که از حروفی که به شکل تایپی هستند برای طراحی و کار گرافیکی استفاده شود.

در طراحی لوگوی اسم باید توجه داشته باشید که دو چیز می تواند برای مخاطبان جذاب باشد و آنها را تحت تأثیر قرار دهد.

۱) نامی که طراحی شده

نامی که در لوگوی اسم طراحی شده ، اولین محرکی است که مخاطبان را به خود مجذوب می کند.

۲) نوع طراحی لوگو                                                                                                                         

در مرتبه بعدی ، نوع طراحی و دیزاینی که برای چیدن حروف پشت سر هم به کار رفته برای مخاطبان جلب توجه می کند. این بخش از طراحی های لوگوی اسم ، بیشتر از قسمت انتقال پیام ، جنبه زیبایی شناسی دارند.

فردی که به طراحی لوگوی اسم می پردازد باید علاوه بر شناخت دقیق از طراحی لوگو با هنرهای گرافیکی و طراحی آرم اسم نیز آشنایی کافی داشته باشد. برخی از افراد در طراحی لوگوی اسم فقط به انتقال پیام اهمیت می دهند ولی برخی دیگر بیشتر به زیبایی های دیداری توجه دارند. باید به این مسئله توجه داشته باشید که نباید زیبایی ظاهری یک لوگو اولویت داشته باشد ، بلکه این انتقال مفهوم و معنی است که اولویت دارد.

دیدگاه ها بسته شده است