ویژگی های مؤثر در موفقیت طراحی لوگو
بهمن ۱۸, ۱۳۹۶
آمیختگی ویژگی ها، ترکیب صورت ها در طراحی لوگو و طراحی آرم شرکت ها
اسفند ۲, ۱۳۹۶

طراحی لوگو در ارتباط پذیری با موضوع

طراحی لوگو در ارتباط پذیری با موضوع ، موضوعی است که نویسنده در این مقاله به آن می پردازد .

شاید هیچ طراحی پیدا نشود که از روی عمد بخواهد طراحی لوگو در ارتباط پذیری با موضوع ، محتوا و با نام سازمان و محصولش ارتباط نداشته باشد . طراح گرافیک در هر صورت سعی می کند لوگو را به شیوه ای متناسب یا مربوط به موضوع لوگو خواه یا سفارش دهنده طراحی کند . در این جا موضوع منحصر به محصول و خدمات سفارش دهنده نمی شود ، بلکه شامل شرایط ، از جمله فرهنگ و چیزهای دیگری است که در یک دوره یا زمان معین پیرامون یک محصول یا خدمات را فرا گرفته است . نام هم یکی از این شرایط است که انتخاب آن از سوی کارشناسان خاص این کار از طرف سفارش دهنده و در شرایط و با خصوصیاتی معین انجام شده است .

مشاهده می شود که نام ها نیز همیشه یک ارتباط ساده و مستقیم با محصول ندارند و گاه براساس موضوع یا یکی از خصوصیات آن به طور معمول انتخاب می شوند . گاه فقط نام یک محصول یا یک سازمان تنها مورد علاقه صاحب یا بنیان گزار آن است و گاهی فقط برای خوش آهنگ بودن آوایی برگزیده شده است . طراح لوگو معمولا به مجموعه ای از این عوامل توجه دارد و سعی می کند کارش به صورتی مستقیم یا غیرمستقیم به آنها مربوط باشد و یا حتی برای ایجاد تمایز و چشمگیر کردن طراحی لوگو و یا طراحی آرم شرکت ها که ویژگی مطلوب دیگری است ، ارتباط طرح را با موضوع از راه ایجاد تفاوت و فاصله گرفتن از آن برقرار میکند. که این نیز خود، به نوعی توجه و ارتباط پذیری با موضوع است.

مثل طراحی یک سیب برای رایانه ای بسیار پیشرفته در دهه ۸۰ میلادی یا یک پنگوئن برای ناشر در دهه ۴۰. اگر طراحی سیب در همان دوره برای مجموعه ای از محصولات کشاورزی صورت می گرفت یا پنگوئن برای باغ وحش تا این حد قابل توجه نمی شد ، هر چند برای بسیاری از این صورت های به ظاهر نا مربوط به موضوع، طراح گرافیک از شیوه یا سبک تصویری استفاده می کند که به صورتی ضمنی یا تلویحی آن را به موضوع مربوط می سازد . با این اوصاف یکی از خصوصیات مناسب برای طراحی آرم شرکت ها این است که طرح آن به هر یک از صورت های لوگو تایپ ، مونو گرام یا تصویر یا نماد هم که باشد تلویحا یا با صراحت به موضوع سفارش اشاره کند یا به آن مربوط باشد .

لوگو اپل

کیفیت و نحوه این ارتباط مهمترین عامل قوت و یا ضعف طراحی آرم می تواند باشد . همانطور که قبلا اشاره شد ، این ارتباط با موضوع در لوگو می تواند از راه های مختلفی برقرار شود که مهمترین آنها از قرار زیرند :

۱- به کار گرفتن سبک و شیوه خاص در طراحی نام شرکت نشانه نوشته یا لوگو تایپ

۲- به کار گرفتن سبک و شیوه خاص از حرف یا حروف مهم تشکیل دهنده نام مونو گرام

۳- استفاده از تصویری شبیه سازی شده با معنای نام سازمان با ایجاد شباهتی واقع بینانه با فعالیت ها یا هدف های سازمانی ، ممکن است این نوع طراحی لوگو ها با صراحت و یا به صورت تلویحی به موضوع اشاره کنند ولی از آنجا که واقعبینانه هستند برای دریافت یا فهمیدن به مخاطبی با فرهنگ خاص نیاز ندارند . مثل استفاده از طراحی لوگو تصویری از نوع آیکون

۴- استفاده از تصویر به صورت نمادین با توجه به فرهنگ جامعه مخاطب یا مصرف کنندگان مانند لوگو نمادین

۵- استفاده ترکیبی از تصویر به چند شیوه بالا ، مثل طراحی لوگو تایپ های که در آن عناصر تصویری آشنا و یا نمادین و یا حالت ، شیوه و سبکی از نوشتن یا تصویرسازی که در عین حال یاد آور فرهنگ و زمانه خاصی باشد به کار رفته باشد .

طراحی لوگو در ارتباط پذیری با موضوع ، جنبه یا خصوصیت مهم و بسیار ظریفی است و می تواند مورد برداشت های مختلفی قرار گیرد . برای مثال ، طراح، فکر یا طرحی را در زمان و شرایطی معین متناسب با موضوع می داند ولی سفارش دهنده برداشت دیگری دارد و برای رفع موضوع راه حلی انتخاب می شود و یا سفارش دهنده از میان طرح های ارائه شده آن موردی را انتخاب می کند که از نظر طراح، بهترین گزینه نیست . دلایل رد یا انتخاب یک طرح یا اختلاف نظر میان طراح و سفارش دهنده زیاد است ولی مشکل از طرف کارفرما معمولا با عنوان عدم تناسب با کارش بیان می شود .

گاه هیئت مدیره و مشاوران دیگر کارفرما نظر یا برداشت متفاوت دیگری از کار دارند . وضع از این پیچیده تر می شود وقتی نقطه نظر یا برداشت هیئت مدیره با کارکنان سازمان گردآوری می شود . چرا که خوب یا بد بودن طراحی لوگو از منظر هر کسی از جمله طراح متفاوت است و سرانجام در پاره ای از موارد مشاهده می شود پس از انتشار لوگو برداشت با استنباط گروه های هدف و مخاطبان آن لوگو در جامعه به طرز قابل توجهی متفاوت از آن چیزی است که مد نظر طراح بوده است . قابل توجه است که گاه ارزیابی و قضاوت نسبت به لوگو ی طراحی شده در محافل هنری گرافیک نیز اختلاف دیگری را به آرای متفاوت قبلی اضافه می کند . درباره ارتباط پذیری یا تناسب طراحی لوگو به یک مطلب دیگر نیز باید توجه کرد . در چند دهه اخیر ، تغییرات در وضعیت کلی بازار و اقتصاد جهانی سریع و گاه غیر قابل پیش بینی بوده است .

انعکاس این موضوع را به راحتی می توان در طراحی لوگو ها نیز مشاهده کرد . به این ترتیب که یک لوگو هر اندازه هم که در ابتدای سفارش یا ورود به بازار رقابت با موضوع کار سفارش دهنده تناسب داشته باشد . در موارد زیادی این تناسب به چند دلیل زودگذر و ناپایدار است . عدم تداوم و ثبات فعالیت اقتصادی یا اجتماعی سفارش دهنده در یک رشته ، تغییر حوزه کار فعالیت یک سازمان از فعالیت هایی است که روز نخست بدان اشتغال داشته است .

تاثیر ناشی از تغییرات متعدد فناوری های مورد استفاده سفارش دهنده و یا رقابت و ورود پیش بینی نشده تعداد کثیری از رقبا به میدان ، از مهمترین عللی هستند که همگی باعث می شوند لوگویی که در یک زمان با موضوع تناسب داشته است در زمانی دیگر ارتباط موضوعی خود را از دست بدهد یا این که ارتباط و تناسب آن لوگو بسیار ضعیف شود و در هر صورت مصلحت این باشد که لوگو اولیه تغییر کند . در بعضی از این موارد از طراح دعوت می شود تا نشانه قدیمی را نوسازی با بازار اجین کند که در مقالات بعدی به این موضوع پرداخته خواهد شد . گاهی سفارش دهنده یا نشانه خواه از روز نخست از طراح بخواهد تا معطوف به یک موضوع خاص نکند تا در صورت تغییر محصول یا فعالیت های سفارش دهنده ، لوگو بتواند در زمانی نسبتا طولانی تر حفظ کند . این نوع عوامل نیز در پاره ای از موارد مانع از قطعیت یافتن لوگو و تناسب آن با موضوع کار سفارش دهنده می شوند .

اما موضوع موفقیت طراحی لوگو و طراحی آرم شرکت ها به همین جا ختم نمی شود و عوامل دیگری نیز در آن دخلیل می باشد؛ پس با ما در سری جدید مقالات طراحی لوگو در سایت لوگو برتر همراه باشید

لطفا جهت سفارش طراحی لوگو با شماره ۷۷۱۳۵۱۲۷تماس حاصل فرمایید

دیدگاه ها بسته شده است